• Founder

  Founder

  Founder: Huang Xun Gao

   

 • CEO

  CEO

  CEO: Huang John

   

   

 • COO

  COO

  COO: Wu Qing De

 • Finance Department

  Finance Department

  Finance Department Assistant Manager: Ye Ming Qiu

 • Business Department

  Business Department

  Business Department Assistant Manager: Zhong Liang Hong

 • Research and Development Department

  Research and Development Department

  Research and Development Department Assistant Manager: Chen Yue Li